Ochroń części ciała w zależności od potrzeb

W przypadku części prac, najbardziej narażone na urazy są właśni dłonie. Dotyczy to w dużej mierze prac, które wymagają on nas sprawności manualnej. Jest tak między innymi przy obróbce drewna, rozmaitych elementów, jak i w pracy w rzeźni. Wykorzystuje się tam zazwyczaj ostre noże i inne narzędzia, które z łatwością mogą przeciąć lub przebić niezabezpieczoną skórę. Rozwiązaniem najlepszym na takie sytuacje stają się więc rękawice. Rynek oferuje szereg różnorodnych rozwiązań, dostosowanych do wymagań poszczególnych branż. Tam gdzie występuje ryzyko rozmaitych przecięć sprawdzą się najbardziej ich specjalnie wzmocnione wersje. To zapewni w zależności od charakterystyki rękawic określoną odporność na przecięcia a niekiedy i na przebicia. Różne, potencjalne urazy związane są z odmiennymi narzędziami, jak i substancjami. Dlatego też można znaleźć rękawice chroniące przed chemikaliami a nawet środkami żrącymi. To z kolei może mieć wpływ na ich kształt, ilość miejsc na palce a nawet i długość. Warto o tym pamiętać między innymi, dlatego, że niewłaściwie dobrane rękawice, jak i inna odzież może okazać się nieskuteczna. Inna kwestia to finanse. Niewłaściwe rękawice poza nie spełnianiem norm przydatności, mogą okazać się niepotrzebnym wydatkiem, który może być dosyć kosztowny.